Vòng đời của chuột

Chuột là loài gặm nhấm có thể ép mình chui qua những lỗ nhỏ nửa inch đối với chuột lớn và ¼ inch đối với chuột nhỏ. Chuột cũng là những tay bơi cừ khôi. Chúng có thể bơi đến nửa dặm trên vùng nước thoáng hoặc thậm chí bơi xuyên qua ống Leo trèo(…)